4166am金沙登录|官网_欢迎您!

您的地位:首页 >信息地下>信息地下陈诉>细致内容

附件:柳州职业学院信息地下目次2017-2018

来路: 公布日期:2018-11-15 15:57:00 阅读次数: 【字体:


            4166am金沙登录2017-2018信息地下目次范畴

编号

地下种别

序号

地下事变

地下内容

责任部分

地下信息数(条)

网页链接

4166am金沙登录

1

学校根本状况

学校称号、办学所在、办学性子、办学指点头脑、学校定位、办学主旨、办学条理、办学范围、办学特征、学校汗青沿革、开展目的

党委办公室、学校办公室

5

/xxgk/xxjj

/lsyg1/content_20051

/xxgk/bxlnxt/bxlnxt1

/xxgk/bxcg

 

2

校园情况面貌、闻名学者引见、学校联络方法

党委办公室、学校办公室

3

/xxgk/xyfg

/xxgk/jxms

 

3

向导班子

校级向导班子成员简介及分工

党委办公室、学校办公室)

1

/xxgk/xxld

 

4

4166am官网登录

职能部分、系部所的设置、职责

构造部

28

/jgsz/hz

http://www.yjcyh.com/dwb.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/gjc.com/gywm

http://www.yjcyh.com/zlb.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/zzb.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/rsc.com/jgjs/content_13412

http://www.yjcyh.com/jsfz.com/zxgk

http://www.yjcyh.com/xcb.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/zjyj.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/kxj.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/hqc.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/xqjs.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/bwc.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/jwdd.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghjj

http://www.yjcyh.com/gqt.com/twjj

http://www.yjcyh.com/jxjy.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/tsg.com/gybg/content_13322

http://www.yjcyh.com/jdx.com/xygk1/xyjj2/content_42792

http://www.yjcyh.com/qcx.com/xyjj

http://www.yjcyh.com/dzxx.com/xyjj

http://www.yjcyh.com/hjsp.com/xyjj

http://www.yjcyh.com/fl.com/xyjj/fzlc

http://www.yjcyh.com/ml.com/xyjj

http://www.yjcyh.com/design.com/xyjj

http://www.yjcyh.com/jcb.com/xyjj

http://www.yjcyh.com/mkszyxy.com/xygk

 

5

职能机构办公所在、联络方法

构造部

5

http://www.yjcyh.com/dwb.com/lxfs

http://www.yjcyh.com/zzb.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/zjyj.com/bmjj

http://www.yjcyh.com/zsc.com/

http://www.yjcyh.com/jwdd.com/tsjb/content_14178

6

制度标准

学院章程

党委办公室、学校办公室)

1

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=6544

 

7

学院规章制度汇编

党委办公室、学校办公室

36

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_IndexType.aspx?XIN=10034

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_IndexType.aspx?XIN=10010

 

8

教员办理制度汇编

人事处

4

http://www.yjcyh.com/rsc.com/xzzq/gzdl/content_13480

http://www.yjcyh.com/rsc.com/xzzq/gzdl/content_13481

http://www.yjcyh.com/rsc.com/xzzq/gzdl/content_13545

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9495

 

9

先生办理制度汇编

先生任务处

23

1.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_2854

2.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28540

3..http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10657

4.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9476

5.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9476

6.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9478

7.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9479

8.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9480

9.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9481

10.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9482

11.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10068

12.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10396

13.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10761

14.http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10183

15http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9326

16. http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28551

17. http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9134

18.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28552

19.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28553

20.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28554

21.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10877

22.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10878

23. http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9106

 

10

全体任务

学院年度任务要点

党委办公室、学校办公室

1

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9813

11

学院年度任务总结

党委办公室、学校办公室

1

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9813

12

学院信息地下年度陈诉

党委办公室、学校办公室

2

/xxgk1/xxgkbg/content_29505

/xxgk1/xxgkbg/content_44612

13

统计数据

办学根本条件;教职工数及组成状况;先生数及分专业统计状况

质量办

0


14

学校行事历

行事历

党委办公室、学校办公室

3

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_IndexType.aspx?XIN=10032

计划与建立

1

开展计划

学院开展战略计划

党委办公室、学校办公室

5

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9749

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9750

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9751

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9763

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9764

2

师资步队建立计划

人事处

7

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8975

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9121

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9181

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9282

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9579

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9848

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10711

3

校园建立计划

后勤与资产办理处

1

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9750

4

严重项目

讲授质量工程及其他严重建立项目施行状况

教务与实训办理处、后勤与资产办理处、新校区建立办

4

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9273

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10505

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9518

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10592

人事办理

1

师资步队

师资总体状况引见

人事处

0


2

人才引进信息及引进政策

人事处

4

http://www.yjcyh.com/rsc.com/rczp/content_43077

http://www.yjcyh.com/rsc.com/rczp/content_43101

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10329

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10686

 

3

教职工任命及教诲培训、学习、资历认定等

人事处、教职工开展中央

20

http://www.yjcyh.com/rsc.com/tzgg/content_43082

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9009

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9049

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9120

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9348

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9363

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9422

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9688

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9879

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9911

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10050

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10232

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10265

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10389

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10417

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10418

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10526

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10666

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10668

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10815

 

4

教职工岗亭聘任、稽核及评奖评优

人事处

59

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9017

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9151

http://crp.yjcyh.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9152

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9202

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9346

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9377

http://crp.yjcyh.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9378

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9398

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9504

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9505

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9547

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9655

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9658

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9699

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9705

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9721

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10040

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10175

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10346

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10347

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10348

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10603

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10630

http://crp.yjcyh.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=10716

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8938

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9786

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9969

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10349

http://www.yjcyh.com/rsc.com/tzgg/content_27726

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8936

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8959

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9023

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9079

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9103

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9108

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9141

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9200

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9236

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9242

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9258

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9484

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9596

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9823

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9846

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9867

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9875

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9971

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10019

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10100

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10145

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10146

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10215

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10413

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10521

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10635

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10683

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10687

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10726

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10751

5

专业技能职称、职务评聘

人事处

35

http://www.yjcyh.com/rsc.com/fwzn/2018zgzl/content_43108

http://www.yjcyh.com/rsc.com/fwzn/2018zgzl/content_42716

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8933

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8934

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8994

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9020

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9024

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9025

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9026

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9061

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9175

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9373

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9463

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9499

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9552

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9616

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9625

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9657

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9784

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9894

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10073

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10242

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10297

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10459

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10503

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10542

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10551

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10555

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10585

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10681

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10682

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10707

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10753

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10764

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10783

6

教员师德建立

人事处

1


7

人事办理

人事办理制度

人事处

9

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10366

http://www.yjcyh.com/rsc.com/zczd/rs/content_27639

http://www.yjcyh.com/rsc.com/zczd/rs/content_27640

http://www.yjcyh.com/rsc.com/zczd/rs/content_27641

http://www.yjcyh.com/rsc.com/zczd/rs/content_27642

http://www.yjcyh.com/rsc.com/zczd/rs/content_27643

http://www.yjcyh.com/rsc.com/zczd/rs/content_27644

http://www.yjcyh.com/rsc.com/zczd/rs/content_27645

http://www.yjcyh.com/rsc.com/zczd/rs/content_27646

8

干部人事制度变革方案、干部任用公示信息和办理等

人事处

4

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10724

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10157

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9549

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9289

 

9

人事任务服务流程

人事处

0


讲授办理

1

学科专业

专业设置与调解、讲授课程设置

教务与实训办理处

4

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_44584

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10646

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10408

http://www.yjcyh.com/crp.com/kjb/Frames/FrameMain.aspx

 

2

实训基地

教务与实训办理处

4

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9093

http://www.yjcyh.com/jwc.com/sfzy/xmytxjssftszyjsxjd

http://www.yjcyh.com/jwc.com/sfzy/jdythjssftszyjsxjd

http://www.yjcyh.com/jwc.com/sfzy/qcjcywxsftszyjsxjd

3

网络课程建立状况(含5门国度级佳构资源共享课)

教务与实训办理处

1732

http://lzzy.fanya.chaoxing.com/portal

4

讲授资源库建立状况(各级)

教务与实训办理处

26

http://lzzy.zyk2.chaoxing.com

5

学籍办理制度

教务与实训办理处

3

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8965

http://www.yjcyh.com/jwc.com/tzgg/content_42932

http://www.yjcyh.com/jwc.com/bszn/content_28306

6

一样平常讲授办理

转专业办理方法

教务与实训办理处

1

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9029

7

测验规程、科场规律规则

教务与实训办理处

0


8

中高职衔接

教务与实训办理处

11

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9765

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_43576

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_42167

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_42146

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_42143

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_42142

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_36732

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_30318

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_28665

http://www.yjcyh.com/jwc.com/xwgg/content_27750

http://www.yjcyh.com/jwc.com/dkbf/gzdt/content_43756

9

成人持续教诲

成高着生信息、学员办理

招生处、社区学院

4

http://www.yjcyh.com/zsc.com/zszc/cgzs    

http://www.yjcyh.com/zsc.com/zsjh

科研办理

1

科研项目

科研项目标立项、报告、经费赞助、评审后果等

科技开辟处

41

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=8375

 

2

科研嘉奖

科研嘉奖引荐及获奖状况

科技开辟处

0


3

科研效果

知识产权维护;科研效果推行开辟、社会效劳状况

科技开辟处

2

http://www.yjcyh.com/kxj.com/kjkfc/kycg/zlcg/content_27914

http://www.yjcyh.com/kxj.com/kjkfc/kycg/zlcg/content_42948

4

学术品德

学术标准及违规处置规则

科技开辟处

0


先生任务

1

先生办理

先生嘉奖、处分办理方法及先生申述顺序、处置后果

先生任务处

2

1.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_2854

2.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28540

2

先生评优、评先制度

先生任务处

1

http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10657

3

先生奖学金制度、助学金的发放、学费减免、先生存款、勤工助学制度

先生任务处

16

1.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9476

2.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9476

3.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9478

4.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9479

5.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9480

6.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9481

7.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9482

8.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10068

9.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10396

10.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10761

11.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10877

12.http://crp.yjcyh.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10878

13.http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10183

14.http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9326

15.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28551

16. http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9134

4

先生宿舍办理制度

先生任务处

3

1.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28552

2.http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28553

3. http://www.yjcyh.com/xsc.com/zdjs/content_28554


5

大先生平安教诲

先生任务处

1

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9106

 

招生失业

1

招生任务

先生的招生政策、方案、简章

招生处

32

http://www.yjcyh.com/zsc.com/zszc/zsdt  

http://www.yjcyh.com/zsc.com/zszc/flzs  

http://www.yjcyh.com/zsc.com/zszc/pgzs0  

http://www.yjcyh.com/zsc.com/zsjh

2

登科信息公示

招生处

13

http://www.yjcyh.com/zsc.com/zszc/zsdt 

http://www.yjcyh.com/zsc.com/zszc/flzs

3

招生征询、申述渠道、严重违规事情处置后果(六地下)

招生失业处

2

/     http://www.yjcyh.com/zsc.com/(征询0772-3156666    普高qq: 130245189 单招qq: 258274209   lzzy3156666@163.com    告发德律风: 315648

4

先生失业

结业生失业指点与效劳

失业处

24

http://www.yjcyh.com/jyfw.com/xzzx

5

失业信息、失业去处及失业率

失业处

193

失业信息:http://www.yjcyh.com/jyfw.com/xyzp

失业去处:http://www.yjcyh.com/jyfw.com/tzgg1

失业率:http://www.yjcyh.com/jyfw.com/tzgg1/content_45518

6

结业生失业质量年度陈诉

失业处

1

http://www.yjcyh.com/jyfw.com/xzzx/content_43146

财政办理

1

教诲免费

免费项目、规范、根据规章公示及赞扬方法

财政处

1

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/tzgg/xxgk/content_44268

 

2

办学经费

学校办学经费来路、年度经费预决算、财务性资金运用状况等

财政处

2

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/tzgg/xxgk/content_11062

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/tzgg/xxgk/content_34348

3

年度出入决算总表、支出决算总表、收入决算表、财务拨款收入预算表

财政处

3

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/tzgg/xxgk/content_11062

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/tzgg/xxgk/content_43988

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/tzgg/xxgk/content_34348

4

受救济财富的运用与办理状况

财政处

1

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/tzgg/xxgk/content_43988

 

5

校办工场

校办工场运营状况

财政处

1

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/tzgg/tzsm/content_43898

6

办理规章

财政办理制度

财政处

33

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/zcfg

7

财政任务流程

财政处

14

http://www.yjcyh.com/caiwu.com/gzgc

物资设置装备摆设推销办理

1

物资设置装备摆设推销和办理

仪器设置装备摆设、东西、图书的推销状况

后勤与资产办理处

252

/tzgg

 

2

招招标

物资设置装备摆设推销招招标进程中的有关信息和招招标的后果

后勤与资产办理处

252

/tzgg

 

基建与维修工程办理

1

严重建立与维修工程

严重根本建立与维修工程的方案、招招标、停顿状况、工程验收等

后勤与资产办理处、新校区建立办

1

http://www.yjcyh.com/hqc.com/jjgl/content_45644

 

2

办理制度

基建任务办理制度

后勤与资产办理处

2

http://www.yjcyh.com/hqc.com/jjgl/content_45645

http://www.yjcyh.com/hqc.com/jjgl/content_45646

 

十一

国际协作与交换

1

协作项目

协作办学项目;教员、先生交换项目

国际交换处

22

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10267

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10882

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9280

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=9955

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10028

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10900

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10386

http://www.yjcyh.com/gjc.com/lxjjh/content_43774

http://www.yjcyh.com/gjc.com/lxjjh/content_37223

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_44777

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_37244

http://www.yjcyh.com/gjc.com/xxgk/content_42351

http://www.yjcyh.com/gjc.com/lxjjh/content_29708

http://www.yjcyh.com/gjc.com/hwjyycb/content_33232

http://www.yjcyh.com/gjc.com/lxjjh/yhyxjj/content_42391

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_44622

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_44618

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_43994

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_43993

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_43989

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_27677

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_33229

 

2

协作信息

留先生招生信息

国际交换处

0


3

国际性学术交换、校际协作协议信息

国际交换处

8

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_21431

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_42290

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_20858

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_42782

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_28362

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_30630

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_38677

http://www.yjcyh.com/gjc.com/jwjlhz/content_42291

 

4

对内政流

学校向导、教员出国(境)拜访方案

国际交换处

0


5

办理制度

外籍教员、留先生办理制度

国际交换处

1

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10436

 

6

外事任务办理制度

国际交换处

1

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_Detail.aspx?XIN=10875

 

7

其他

学校外事开展计划、年度任务方案等

国际交换处

0


十二

监视任务

1

制度标准

高校廉政建立制度标准、廉政危害防备等

纪委

3

http://www.yjcyh.com/jwdd.com/zdwj/content_37508

http://www.yjcyh.com/jwdd.com/zdwj/content_37514

http://www.yjcyh.com/jwdd.com/zdwj/content_37508

2

状况转达

学校外部触及群众长处的严重事变处置后果;学校严重守法违纪案件的处置后果、具有肯定社会影响的紧张事情观察处置后果

纪委

0


3

学校外部教员违纪处置后果;讲授行政任务质量反省状况转达

纪委、内审室

31

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/Manages/News_IndexType.aspx?XIN=10013

4

监视赞扬

干部人事、教诲免费、招生测验、招招标赞扬方法及处置

纪委

1

http://www.yjcyh.com/jwdd.com/tsjb/content_42680

十三

宣传任务

1

对内宣传

校内讯息信息公布、校内讯息视频公布

宣传部

1486

/xwzx/xww

2

对外宣传

对外宣传办理、学校严重运动、事情讯息公布

宣传部

309

/xwzx/xww/mtlz

十四

后勤保证

1

后勤任务

后勤效劳指南

后勤与资产办理处

1

http://www.yjcyh.com/hqc.com/hqfwgz/hqgl/gzlc/content_45699

2

先生食堂饭菜价钱公示

后勤与资产办理处

1

http://www.yjcyh.com/hqc.com/hqfwgz/stgl/stjw/content_45698

3

先生食堂卫生办理制度

后勤与资产办理处

4

http://www.yjcyh.com/hqc.com/hqfwgz/stgl

4

集会室、课堂免费规范及办理方法

后勤与资产办理处

2

http://www.yjcyh.com/hqc.com/hqfwgz/hqgl

5

学校医疗效劳

后勤与资产办理处

5

http://www.yjcyh.com/hqc.com/hqfwgz/ylfw

5

平安消费任务

各种灾祸防备及校园突发事情应急处理预案、预警信息等

捍卫处

6

http://www.yjcyh.com/bwc.com/aqjy

 

6

校园综合管理、安全校园建立

捍卫处

1

http://www.yjcyh.com/bwc.com/zhzl

 

7

平安办理

校车办理、路途交通平安、校园路途交通平安办理等状况

捍卫处

4

http://www.yjcyh.com/bwc.com/xygl

 

8

征兵任务

大先生征兵任务公示

捍卫处

3

http://www.yjcyh.com/bwc.com/zbyf

 

十五

其他

1

图书馆

图书馆馆藏引见

图书馆

4

http://www.yjcyh.com/tsg.com/gybg

 

2

读者效劳指南

图书馆

32

http://www.yjcyh.com/tsg.com/dzfw

 

3

档案室

学校档案材料保管、盘问、效劳。校史材料展现

档案室

0


4

信息技能效劳

网络平安保证制度

信息技能效劳中央

0


5

信息技能效劳信息

信息技能效劳中央

13

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=8985

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9060

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9096

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9229

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9430

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9153

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9217

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9218

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9219

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9249

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9304

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9307

http://www.yjcyh.com/crp.com/oa/News/manages/News_Detail.aspx?XIN=9720

 

6

工会任务

民主办理状况

工会

1

http://www.yjcyh.com/gh.com/jgfc/content_42416慰劳品推销公示

工会

2

/tzgg/content_31506

/tzgg/content_42388

工会动向

工会

12

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghdt/content_28736

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghdt/content_29660

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghdt/content_29661

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghdt/content_33212

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghdt/content_34599

http://www.yjcyh.com/gh.com/jgfc/content_39993

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghdt/content_31315

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghdt/content_36300

http://www.yjcyh.com/gh.com/ltxgz/content_42338

http://www.yjcyh.com/gh.com/ltxgz/content_42687

http://www.yjcyh.com/gh.com/jgfc/content_42937

http://www.yjcyh.com/gh.com/ghdt/content_36757

 


相干信息

    Baidu
    sogou